Novosti

[FOTO & VIDEO NAGRADNI NATJEČAJ] Osvoji noćenje s doručkom za dvije osobe u Starom podrumu

29.07.2022.

Dragi naši, vaše fotografije, videa i reelse nagrađujemo vrijednim nagradama!

Naše Ladanjsko imanje Principovac i naše Turističko naselje Stari podrum posjećujete gotovo tijekom cijele godine! Kako bismo vam se zahvalili za sve predivne fotografije i videa koje objavljujete na svoje Instagram profile, pripremili smo vam vrijedne nagrade.

U fotografiji, videu ili reelsu koji je povezan s tematikom Iločkih podruma označi Instagram stranicu @iločki_podrumi uz hashtag #tamogdjejevinostilzivota

Uvjet za sudjelovanje jest da je tema fotografije, videa ili reelsa:
– treba biti bilo koja od sljedećih lokacija Iločkih podruma: Stari podrum, Ladanjsko Imanje Principovac, vinogradarski položaji Vukovo i/ili Principovac
– treba biti označena Instagram stranica @ilocki_podrumi
– treba biti postavljena hashtag oznaka #tamogdjejevinostilživota

Svaki tjedan najbolje objavljujemo i nagrađujemo!

 • 1x voucher noćenje s doručkom za dvije osobe na Ladanjskom imanju Principovac

 • 1x voucher noćenje s doručkom za dvije osobe u TN Stari podrum

 • 1x voucher za vođeni obilazak Starog podruma

 • 1x voucher za ručak u Starom podrumu (fiš & vino) za dvije osobe

 

Dobitnici nagradnog natječaja bit će objavljeni na Instagram stranici Iločkih podruma & u nastavku ove objave.

 

 

Prije sudjelovanja obavezno je pročitati pravila nagradnog natječaja: 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
ILOČKI PODRUMI D.D.
Nagradni natječaj: [FOTO&VIDEO] Iločki podrumi: tamo gdje je vino stil života!
Članak 1.
Organizator
Priređivač nagradnog natječaja je tvrtka Iločki podrumi d.d. sa sjedištem u Iloku, ulica Dr. Franje Tuđmana 72, 32 236 ILOK, OIB: 38793818363, u daljnjem tekstu Organizator.
Članak 2.
Nagradni natječaj
Nagradni natječaj [FOTO&VIDEO] Iločki podrumi: tamo gdje je vino stil života!
se održava u trajanju od 16 dana.
Članak 3.
Trajanje nagradanog natječaja
Nagradni natječaj traje od 29. 7. 2022. godine u 14:00h do 12. 8. 2022. godine u 11:00 h.
Članak 4.
Svrha priređivanja
Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Organizatora.
Članak 5.
Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s državljanstvom i prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja zadovoljavaju uvjete korištenja Facebooka i Instagrama:
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/help/instagram/termsofuse .
Djelatnici Organizatora, kao i osobe koje su na bilo koji način sudjelovale u pripremi i realizaciji natječaja i članovi njihove uže obitelji nemaju pravo sudjelovanja.
Članak 6.
Objava pravilnika nagradnog natječaja
Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj web stranici Iločkih podruma u kategoriji “Novosti” te na službenoj Instagram stranici Iločkih podruma.
Članak 7.
Način sudjelovanja u natječaju
Za pravo sudjelovanja u natječaju sudionici imaju zadatak na svoj Instagram profil objaviti fotografiju, video ili reels koji prikazuju neku od sljedećih lokacija Iločkih podruma: Ladanjsko imanje Principovac, Stari podrum, vinograde Vukovo ili Principovac; označiti Instagram stranicu @ilocki_podrumi te staviti hashtag oznaku #tamogdjejevinostilživota.
Ako sudionici imaju privatan Instagram profil, svoj uradak je potrebno screenshotati i poslati u inbox Instagram stranice Iločki podrumi.
Nagradne objave bit će objavljene svake subote unutar trajanja nagradnog natječaja.
Članak 8.
Odabir dobitnika
Dobitnike će odabrati žiri Organizatora prema kriteriju najkreativnijeg komentara. Dobitnici će biti objavljeni u na web stranici u kategoriji “Novosti” te će njihov rad biti objavljen na Instagram stranici Iločkih podruma. Dobitnici će biti odabrani i objavljeni svake subote za vrijeme trajanja nagradnog natječaja. Sveukupno će biti odabrano najviše šest dobitnika. Dobitnici se trebaju javiti organizatoru u inbox Instagram stranice.
Članak 9.
Nagrada
U ovom natječaju ukupno će biti dodijeljeno dva puta po najviše tri nagrade:
  • 1x voucher noćenje s doručkom za dvije osobe na Ladanjskom Imanju Principovac
  • 1x voucher noćenje s doručkom za dvije osobe u TN Stari podrum
  • 1x voucher za vođeni obilazak Starog podruma
  • 1x voucher za ručak u Starom podrumu (fiš & vino) za dvije osobe
Voucheri su iskoristivi najkasnije do 30. 11. 2022. uz prethodnu rezervaciju i provjeru smještaja najkasnije tjedan dana prije dolaska.
Dobitnik će voucher primiti putem e-mail adrese ili putem adrese.
Nagrade se mogu prenositi na drugo ime i prezime ali isključivo uz prethodnu najavu Organizatoru.
Članak 10.
Osobni podaci
Sudionici prijavom u ovaj nagradni natječaj potvrđuju da su upoznati s činjenicom da je voditelj obrade podataka Organizator.
Prijavom u ovaj nagradni natječaj sudionici daju izričitu i nedvojbenu privolu Voditelju obrade osobnih podataka da osobne podatke koje su sudionici pružili koriste i obrađuju isključivo u svrhu utvrđenja identiteta nagrađenog sudionika i predaje/uručenja nagrade, kao i da se ti podaci koriste i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog nagradnog natječaja te dalje neće biti korišteni.
Organizator kao voditelj obrade podataka imat će pristup osobnim podacima koje su sudionici ustupili Organizatoru isključivo zbog preuzimanja nagrade.
Svi prikupljeni osobni podaci o dobitnicima će biti obrisani nakon što dobitnici preuzmu nagrade i neće biti korišteni u druge svrhe.
Članak 11.
Prava sudionika
Sudionici ovoga Nagradnog natječaja sudjelovanjem potvrđuju da su upoznati od strane Organizatora o svojim pravima i to:
– pravo na povlačenje privole za obradu svojih podataka jednostavnom obaviješću organizatoru na bilo koji od dostupnih kontakata Organizatora, bez da takvo povlačenje privole utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je povučena
– pravu na pristup svojim osobnim podacima i traženje njihova ispravka ili brisanja
– pravu na podnošenje prigovora na obradu podataka sudionika na adresu sjedišta Organizatora navedenu u članku 1. ovih Pravila ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka
– pravo dobiti od Voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci sudionika te pristup tim podacima.
Članak 12.
Zaštita osobnih podataka
Voditelji obrade podataka, rukovat će podacima sudionika u skladu s regulativom o zaštiti osobnih podataka.
Davanje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno i prepušteno je volji sudionika koji ispunjavaju uvjete iz Članka 7. i koji prihvaćanjem ovim Pravila sudjeluju u nagradnom natječaju.
Voditelji obrade jamče da osobne podatke koji mu budu dostavljeni u ovdje propisanu svrhu neće koristiti niti u koju drugu svrhu osim ovdje navedenu na koju su sudionici i dali privolu.
Članak 13.
Objava dobitnika
Svi dobitnici će biti objavljeni te kontaktirani i obaviješteni o dobivenoj nagradi od strane voditelja obrade podataka najkasnije 7 radnih dana po završetku nagradnog natječaja.
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime, kao i sadržaj koji su objavili (fotografija, video ili reels) mogu objaviti prilikom proglašenja dobitnika u svrhu transparentnog prikazivanja pobjednika.
Članak 14.
Izmjena Pravila
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju Pravila i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o čemu će sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem službenih stranica na društvenim mrežama Organizatora.
Članak 15.
Prekid natječaja
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni na službenim društveno mrežnim stranicama/profilima Organizatora.
Članak 16.
Odgovornost za sadržaj
Sudionik nagradnog natječaja isključivo je odgovoran za sadržaj poruke koju objavi. Sudionik ne smije objavljivati sadržaj koji bi povrjeđivao prava trećih osoba, nedoličan, vulgaran, nepristojan ili nezakonit sadržaj, lažno se predstavljati u svrhu prijevare ili obmane niti sudjelovanjem kršiti odredbe važećih zakona i propisa.
Organizator zadržava pravo ukloniti bilo koji sadržaj unesen od strane sudionika nagradnog natječaja, ukoliko isti predstavlja kršenje odredbi važećih propisa u Republici Hrvatskoj, uvjeta ovog nagradnog natječaja te ako se može smatrati uvredljivim ili štetnim na bilo koji način.
Članak 17.
U slučaju spora
U slučaju spora između Organizatora i sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
Članak 18.
NAPOMENA
Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom i Instagramom, Facebook i Instagram ga ne promiču niti sponzoriraju. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Iločki podrumi d.d., a ne Facebooku i Instagramu. Napominjemo, Facebook i Instagram predstavljaju javni prostor i objava bilo kojeg formata sadržaja, uključujući i fotografije može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Facebook i Instagram stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno, te Iločki podrumi d.d. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od strane bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook i Instagram stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po toj osnovi pripadaju.
Zaštita osobnih podataka kao što su ime, prezime i slični podaci koji su javno vidljivi na Facebook i Instagram profilu regulirana je Člankom 9., Člankom 10. i Člankom 11. ovog Pravilnika.
U Zagrebu, 29. srpnja 2022. godine
Iločki podrumi d. d.