Kontakti

Kontakti

Sjedište društva

Dr. Franje Tuđmana 72
32236 Ilok
Tel: 032/ 590 003
info@ilocki-podrumi.hr

Turizam

Stari podrum
Šetalište O.M.Barbarića 4
tel: 032/590 088
staripodrum@ilocki-podrumi.hr

Principovac
Principovac 1
Tel: 032/ 593 114
principovac@ilocki-podrumi.hr