Novosti

[NAGRADNI NATJEČAJ] Dan žena u Iločkim podrumima: Uspomene koje traju, prijateljstva koja se ne zaboravljaju!

05.03.2022.

Drage prijateljice, prisjetite se svoje omiljene uspomene i osvojite noćenje s doručkom u Iločkim podrumima!

Povodom Dana žena pravo je vrijeme za prisjetiti se onih iskrenih i pravih ženskih prijateljstava, svih dobrih i loših trenutaka koje ste prošle zajedno, oživjeti stare uspomene i stvoriti nove – u Iločkim podrumima!

U komentarima na Facebooku i Instagramu Iločkih podruma označi svoje najbolje prijateljice i ispričaj nam vašu omiljenu uspomenu. Komentirati možete do Dana žena u ponoć.

U srijedu, 9. ožujka, objavljujemo dobitnice, a nagradni fond je sljedeći:

 • 1x voucher noćenje s doručkom za najviše četiri osobe u Starom podrumu

 • 10 butelja Frankovke Rose

 

Dobitnici nagradnog natječaja bit će objavljeni ovdje:

 • 1x voucher noćenje s doručkom za najviše četiri osobe u Starom podrumu

 • Andrea Hlastec – Facebook
 • 10 butelja Frankovke Rose:

 • Gabrijela Šamarija – Facebook
 • Maja Ljubić – Facebook
 • Rahela Crkvenčić – Facebook
 • Marta Marjanović – Facebook
 • Mihaela Rastovac – Facebook
 • Amira Cordas – Facebook
 • Martina Furundžija – Facebook
 • _dasart – Instagram
 • crna_josipa – Instagram
 • zizisoltado – Instagram
 • themartich – Instagram

 

 

Obavezno pročitaj i pravila nagradnog natječaja: 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
ILOČKI PODRUMI D.D.
Nagradni natječaj: Uspomene koje traju, prijateljstva koja se ne zaboravljaju! 
Članak 1.
Organizator
Priređivač nagradnog natječaja je tvrtka Iločki podrumi d.d. sa sjedištem u Iloku, ulica Dr. Franje Tuđmana 72, 32 236 ILOK, OIB: 38793818363, u daljnjem tekstu Organizator.
Članak 2.
Nagradni natječaj
Nagradni natječaj “Dan žena: Uspomene koje traju, prijateljstva koja se ne zaboravljaju!” se održava u trajanju od 4 dana.
Članak 3.
Trajanje nagradanog natječaja
Nagradni natječaj traje od 5. 3. 2022. godine u 9:30h do 8. 3. 2022. godine u 23:59 h.
Članak 4.
Svrha priređivanja
Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promocija proizvoda Organizatora.
Članak 5.
Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s državljanstvom i prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja zadovoljavaju uvjete korištenja Facebooka i Instagrama:
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/help/instagram/termsofuse .
Djelatnici Organizatora, kao i osobe koje su na bilo koji način sudjelovale u pripremi i realizaciji natječaja i članovi njihove uže obitelji nemaju pravo sudjelovanja.
Članak 6.
Objava pravilnika nagradnog natječaja
Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj web stranici Iločkih podruma u kategoriji “Novosti”.
Članak 7.
Način sudjelovanja u natječaju
Za pravo sudjelovanja u natječaju sudionici imaju zadatak označiti do četiri osobe i u komentaru ispod objave na Facebooku i Instagramu opisati svoju omiljenu uspomenu s označenim osobama.
Nagradna objava bit će objavljena 5. 3. 2022. godine u 09:30 sati.
Članak 8.
Odabir dobitnika
Dobitnike će odabrati žiri Organizatora prema kriteriju najkreativnijeg komentara. Dobitnici će biti objavljeni u na web stranici u kategoriji “Novosti”, i to na kraju objave “Valentinovo uz Iločke podrume: stvorite nove uspomene uz sve što volite!”. Dobitnici će biti odabrani i objavljeni 9. 3. 2022. do 12:00 sati. Sveukupno će biti odabrano sedam dobitnika. Dobitnici se trebaju javiti organizatoru u INBOX Facebooka i Instagrama.
Članak 9.
Nagrada
U ovom natječaju ukupno će biti dodijeljeno sedam nagrada:
 • 1x voucher za noćenje s doručkom za do četiri osobe u Starom podrumu

 • 6 butelja Frankovke Rose

Voucher je iskoristiv najkasnije do 30. 9. 2022. uz prethodnu rezervaciju i provjeru smještaja najkasnije tjedan dana prije dolaska.
Dobitnik će voucher primiti putem e-mail adrese ili putem adrese.
Svoju butelju Frankovke Rose Dobitnik dužan preuzeti u nekoj od vinoteka Iločkih podruma, i to najkasnije do 31. 3. 2022. godine.
Nagrade se mogu prenositi na drugo ime i prezime ali isključivo uz prethodnu najavu Organizatoru.
Članak 10.
Osobni podaci
Sudionici prijavom u ovaj nagradni natječaj potvrđuju da su upoznati s činjenicom da je voditelj obrade podataka Organizator.
Prijavom u ovaj nagradni natječaj sudionici daju izričitu i nedvojbenu privolu Voditelju obrade osobnih podataka da osobne podatke koje su sudionici pružili koriste i obrađuju isključivo u svrhu utvrđenja identiteta nagrađenog sudionika i predaje/uručenja nagrade, kao i da se ti podaci koriste i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog nagradnog natječaja te dalje neće biti korišteni.
Organizator kao voditelj obrade podataka imat će pristup osobnim podacima koje su sudionici ustupili Organizatoru isključivo zbog preuzimanja nagrade.
Svi prikupljeni osobni podaci o dobitnicima će biti obrisani nakon što dobitnici preuzmu nagrade i neće biti korišteni u druge svrhe.
Članak 11.
Prava sudionika
Sudionici ovoga Nagradnog natječaja sudjelovanjem potvrđuju da su upoznati od strane Organizatora o svojim pravima i to:
– pravo na povlačenje privole za obradu svojih podataka jednostavnom obaviješću organizatoru na bilo koji od dostupnih kontakata Organizatora, bez da takvo povlačenje privole utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je povučena
– pravu na pristup svojim osobnim podacima i traženje njihova ispravka ili brisanja
– pravu na podnošenje prigovora na obradu podataka sudionika na adresu sjedišta Organizatora navedenu u članku 1. ovih Pravila ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka
– pravo dobiti od Voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci sudionika te pristup tim podacima.
Članak 12.
Zaštita osobnih podataka
Voditelji obrade podataka, rukovat će podacima sudionika u skladu s regulativom o zaštiti osobnih podataka.
Davanje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno i prepušteno je volji sudionika koji ispunjavaju uvjete iz Članka 7. i koji prihvaćanjem ovim Pravila sudjeluju u nagradnom natječaju.
Voditelji obrade jamče da osobne podatke koji mu budu dostavljeni u ovdje propisanu svrhu neće koristiti niti u koju drugu svrhu osim ovdje navedenu na koju su sudionici i dali privolu.
Članak 13.
Objava dobitnika
Svi dobitnici će biti objavljeni te kontaktirani i obaviješteni o dobivenoj nagradi od strane voditelja obrade podataka najkasnije 7 radnih dana po završetku nagradnog natječaja.
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime mogu objaviti prilikom proglašenja dobitnika u svrhu transparentnog prikazivanja pobjednika.
Članak 14.
Izmjena Pravila
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju Pravila i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o čemu će sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem službenih stranica na društvenim mrežama Organizatora.
Članak 15.
Prekid natječaja
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni na službenim društveno mrežnim stranicama/profilima Organizatora.
Članak 16.
Odgovornost za sadržaj
Sudionik nagradnog natječaja isključivo je odgovoran za sadržaj poruke koju objavi. Sudionik ne smije objavljivati sadržaj koji bi povrjeđivao prava trećih osoba, nedoličan, vulgaran, nepristojan ili nezakonit sadržaj, lažno se predstavljati u svrhu prijevare ili obmane niti sudjelovanjem kršiti odredbe važećih zakona i propisa.
Organizator zadržava pravo ukloniti bilo koji sadržaj unesen od strane sudionika nagradnog natječaja, ukoliko isti predstavlja kršenje odredbi važećih propisa u Republici Hrvatskoj, uvjeta ovog nagradnog natječaja te ako se može smatrati uvredljivim ili štetnim na bilo koji način.
Članak 17.
U slučaju spora
U slučaju spora između Organizatora i sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
Članak 18.
NAPOMENA
Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom i Instagramom, Facebook i Instagram ga ne promiču niti sponzoriraju. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Iločki podrumi d.d., a ne Facebooku i Instagramu. Napominjemo, Facebook i Instagram predstavljaju javni prostor i objava bilo kojeg formata sadržaja, uključujući i fotografije može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Facebook i Instagram stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno, te Iločki podrumi d.d. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od strane bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook i Instagram stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po toj osnovi pripadaju.
Zaštita osobnih podataka kao što su ime, prezime i slični podaci koji su javno vidljivi na Facebook i Instagram profilu regulirana je Člankom 9., Člankom 10. i Člankom 11. ovog Pravilnika.
U Zagrebu, 5. ožujka 2022. godine
Iločki podrumi d. d.