Opis EU projekta

Naziv korisnika:

Iločki podrumi d.d.

Naziv podmjere/operacije:

Podmjera 4.1., »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – operacija 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih
kultivara«

Kratak opis projekta, ciljevi i rezultati:

Glavni razlog predmetnog ulaganja je širenje poljoprivredne proizvodnje, kroz podizanje novih vinograda na površini 5,6 ha i nabavka kombajna. Uz navedeno, realizacijom ulaganja doprinijet će se razvoju dosadašnjeg poslovanja, tj. povećat će se konkurentnost i inovativnost poslovanja. Kombajn je opremljen naprednim tehničkim karakteristikama što će pospješiti rad i osigurati pružanje kvalitetnije usluge u lokalnoj sredini što za investitora ujedno znači pozitivan utjecaj na poslovanje.